โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย


โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย หนึ่งในกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วประเทศไทย กับโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการจังหวัด คุณปภณพรรธน์ วรธัชศิรโรจน์ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ในโอกาสนี้ ผู้จัดการจังหวัด คุณปภณพรรธน์ วรธัชศิรโรจน์ กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต รวมทั้งชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน

ทางด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ผอ.สุวัฒนา ภูรีโรจน์ กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ เด็กนักเรียนรู็สึกตื่นเต้นและสนุกสนานเป็นพิเศษ โดยอินเทอร์เน็ตที่ทางสามบีบี ได้มอบให้ทางโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด