โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา


โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา พร้อมกิจกรรมสันทนาการ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการภาคอีสานตอนล่าง คุณปวีณ ชัยปราการ ผู้จัดการเขต คุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้จัดการจังหวัดนครราชสีมา คุณวราริน สมมะเริง รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรม

คุณปวีณ ชัยปราการ ผู้อำนวยการภาคอีสานตอนล่าง กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต รวมทั้งชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย ผอ.ณรงค์ อ้นถวาร กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ทางโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน ทั้งยังได้ใช้ในการติดต่อประสานงานได้ดียิ่งขึ้น