โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน


โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงินสนับสนุนการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย

ด้านคุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการเขต กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ผอ.ชาญยุทธ อุปละ กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ทางโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน ทั้งยังได้ใช้ในการติดต่อประสานงานได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระอธิการสินชัย รตชโชโต เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนแก้ว คุณเดช มาลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว บ้านพวงพยอม และบ้านห้วยแก้ว ร่วมกิจกรรมอีกด้วย