โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว อ.วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร


โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว อ.วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงินสนับสนุนกการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย โดยมีผู้นำชุมชน รวมทั้ง กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว ผอ.ยุทธพงษ์ พจนา กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่ทางบริษัทฯ ได้มอบอินเทอร์เน็ตให้ใช้ ได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ ทางโรงเรียนจะใช้ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ด้านคุณเจษฎา ศรีสำราญ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลกรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต และเกิดการเท่าเทียมกันในสังคม