โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด จังหวัดนครปฐม


กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดย 3BB จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งผักกูด เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตในโครงการ เพื่อให้คณะครู และนักเรียน รวมทั้งชุมชน ได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ ด้านการเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ต

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการจัดบอร์ด เปิดโลกอินเทอร์เน็ตกับสามบีบี โดยมีนักเรียนได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ ทั้งยังมอบอาหารว่างให้กับนักเรียน