CSR Campaign

การศึกษา

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา และมุ่งสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ ในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ทั่วประเทศ

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คุณปัฐมพงศ์ สัจจะธีระกุล ผู้จัดการจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดชลบุรี นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรมโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) อ.มะขาม จ.จันทบุรี

โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) อ.มะขาม จ.จันทบุรี กับกิจกรรมในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านคลองทราย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

กิจกรรมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านคลองทราย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด (วงษ์วิทยาคาร) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

คุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ ผู้จัดการเขต คุณอิทธิพงษ์ นาเครือ ผู้จัดการจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดนครปฐม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณเกรียงศักดิ์ วิริโยสุทธิกุล ผู้จัดการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมพนักงานเข้าทำ

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนปลายนาวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

คุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการเขต คุณรจิตร ภิงคารวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดลำปาง

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่

คุณอนุรัตน์ จันทิ ผู้จัดการจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดแพร่ นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรมโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านวังยาว อ.บ้านหลวง จ.น่าน

กิจกรรมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านวังยาว อ.บ้านหลวง จ.น่าน

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านน้ำมิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

คุณยุทธภูมิ อินทยศ ผู้จัดการจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดพะเยา นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรมโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม อ.พาน จ.เชียงราย

โครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม อ.พาน จ.เชียงราย

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

กิจกรรมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านไสถั่ว อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านไสถั่ว

Social & Environment Development

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดโอกาสและสร้างอนาคตให้เด็กไทย

บ้านเด็กกำพร้าพระสิริ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหนึ่งเป้าหมายกิจกรรม JAS CSR for Children

บ้านเด็กกำพร้าพระสิริ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหนึ่งเป้าหมายที่ทางกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการการช่วยเหลือ

สโมสรฟุตบอล บีบี ซียู มอบอุปกรณ์กีฬา พัฒนาเยาวชนสู่ฟุตบอลอาชีพ จังหวัดขอนแก่น

คุณวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลบีบี-ซียู

รางวัลดาวซัลโว ในโครงการ Jas Youth Cup ได้แก่ เด็กชายนัฐพงษ์ ฟองฟุ้ง จากโรงเรียนบ้านเม็ง

รางวัลดาวซัลโวได้แก่ เด็กชายนัฐพงษ์ ฟองฟุ้ง จากโรงเรียนบ้านเม็ง ด้วยการทำประตูสะสมไปถึง 8 ประตู